Projekty

Bývalá továrna na Uzeniny Nusle
Bývalá továrna na Uzeniny Nusle
Bývalá továrna na Uzeniny Nusle

Bývalá továrna na Uzeniny Nusle

Rekonstrukce • 2018

Nuselský vnitroblok skrývá industriální objekt bývalé vyhlášené uzenářské továrny Augustína Šebka v Nuslích, která byla revitalizována na moderní čtyřpodlažní kancelářský objekt. Atmosféru doby se zachováním autentických prvků výroby doplňuje původní komín, který ční nad celým prostorem a dominuje členitému půdorysu stavby.

https://www.svoboda-williams.com/pronajem/administrativni-budovy/detail/29383-nam-bratri-synku

Bývalá továrna na Uzeniny Nusle

Yedoo
Yedoo
Yedoo

Yedoo

Návrh stavby, Visualizace • 2018

.

https://www.yedoo.eu/

Yedoo

Kotelna v Libčicích nad Vltavou
Kotelna v Libčicích nad Vltavou
Kotelna v Libčicích nad Vltavou

Kotelna v Libčicích nad Vltavou

Rekonstrukce • 2017

UM-ět vidět za roh,
UM-ět vidět za komín!

KOTELNA: Enigmatický brownfield v syrovém prostředí zpola opustěného industriálního areálu, originální eventový a výstavní prostor s gastronomickým zázemím, konvertovaný architektem Patrikem Hoffmanem do moderního kabátu

Ještě na konci 20. století tu hned vedle železniční trati Praha-Drážďany v tisících rukou cinkaly šroubky a libčický industriální park patřil k významným strojírenským centrům naší země. To však s koncem tisíciletí, díky nezdařilé privatizaci a následnému konkurznímu řízení dotepalo až téměř do úplného ticha. Ale nikdy není pozdě – dnes areál Libčických šroubáren vstává z popela!

Zasloužil se o to zejména architekt Patrik Hoffman, který souostroví bývalých industriálních staveb z autentické cihlové výstavby citlivou rekonstrukcí postupně vrací zpátky do života. Konverze Uhelného Mlýna v kulturní vysílač a designové centrum v blízké dostupnosti Prahy byla v roce 2013 ocenila hlavní cenou Grand Prix architektů.

https://www.kotelnalibcice.cz

Kotelna v Libčicích nad Vltavou

Pivovar Falkenštejn
Pivovar Falkenštejn
Pivovar Falkenštejn

Pivovar Falkenštejn

Rekonstrukce • 2017

"Dobře se najíst, být skvěle obsloužen, pochutnat si na pivu, a nakonec si jít dát dvacet."

https://www.pivofalkenstejn.cz/

Pivovar Falkenštejn

Uhelný mlýn v Libčicích nad Vltavou
Uhelný mlýn v Libčicích nad Vltavou
Uhelný mlýn v Libčicích nad Vltavou

Uhelný mlýn v Libčicích nad Vltavou

Bydlení, Realizace, Rekonstrukce, Urbanismus • 2013

Uhelný mlýn v Libčicích je průmyslová stavba z přelomu minulého století, která byla zrevitalizována architektonickým ateliérem Hoffman a byla oceněna Národní cenou za architekturu Grand Prix v roce 2013.

https://www.uhelnymlyn.cz

Uhelný mlýn v Libčicích nad Vltavou

Aparthotel Lípa v Krásné Lípě
Aparthotel Lípa v Krásné Lípě
Aparthotel Lípa v Krásné Lípě

Aparthotel Lípa v Krásné Lípě

Bydlení, Interiér, Novostavba, Realizace, Urbanismus • 2013

Bezprostřední inspirací pro architektonický výraz domu byla původní lidová architektura dřevěných podstávkových domů, která spoluvytváří nezaměnitelný charakter místa, svým materiálem, barevností a syrovostí.

Základní urbanistický koncept domu zohledňuje významnou polohu celého souboru v centru města. Celkový tvar souboru budov ctí a rozvíjí navazující městkou strukturu. Jednou stranou jednoznačné dotváří chybějící frontu náměstí. Dalším objektem vymezuje uliční profil ulice. Měkkým obloukem fasády se obrací k rybníkům. Měkká silueta domu je tvarována tak, aby plynule navazovala na sousední historické objekty. Stavba byla oceněna cenou Stavba roku za rok 2013.

http://www.aparthotel-lipa.cz/aparthotel

Aparthotel Lípa v Krásné Lípě

Poštovna Anežka na Sněžce
Poštovna Anežka na Sněžce
Poštovna Anežka na Sněžce

Poštovna Anežka na Sněžce

Novostavba, Realizace, Veřejné prostory • 2007

Je těžké najít v Čechách obtížnější podmínky pro návrh nové stavby. Extrémní klimatické podmínky, 1. zóna Krkonošského národního parku, ale úkol to byl nesporně krásný.

Česká Poštovna na Sněžce je nejvýše umístěnou stavbou v České republice. Uvnitř této unikátní stavby můžete využít listovních služeb a odeslat pohled z nejvyššího místa v ČR. Unikátní vyhlídková terasa na střeše Poštovny nabízí rozhled po Čechách i Polsku. Architekti Hoffman a Rajniš, kteří jsou autory výsledné architektonické podoby Poštovny vytvořili devět návrhů s ženskými jmény od A. Z návrhů byla nakonec vybrána varianta s názvem Anežka. Jednoduchý prostor poštovny, zcela oprostěný od servisních funkcí, se vznáší na subtilních podporách nad terasou vrcholu. Jeho čistá geometrie má ve své lapidárnosti sílu – pět čtverců tvoří obdélník.

http://www.postovnasnezka.cz/

Poštovna Anežka na Sněžce

Energis
Energis
Energis

Energis

Realizace, Rekonstrukce • 2015

Místo

Areál leží v průmyslové zóně Slezské předměstí, severovýchodně od centra Hradce Králové. Ulice Vážní, na kterou je areál napojen, je hlavní dopravní páteří průmyslové zóny. Podél této komunikace jsou situovány hluboké průmyslové parcely (šířka cca 100 m, délka až 500 m), které jsou většinou ještě dále dělené a jsou obsluhovány příčnými obslužnými komunikacemi, případně železničními vlečkami napojenými na jižně vedený železniční koridor.

Zadání

V důsledku krize nebylo možné splnit si sen, postavit nový dům. Zbyla jediná možnost opravit dostupný, ale naprosto otřesný objekt konkurenční firmy, která krizi nepřežila.

Zájmem klienta bylo vybudovat reprezentativní sídlo firmy, které poskytne příjemné pracovní prostředí svým zaměstnancům a bude umožňovat případnou další expanzi firmy ve vazbě na skladový dvůr. Zároveň umožní části areálu i část kancelářské budovy samostatně pronajmout.

Návrh

Přízemí je provozně rozděleno na 3 části. U vjezdu do areálu je uvažována samostatná pronajímatelná komerční jednotka, jejíž náplní by mělo být kopírovací centrum, které hojně využije i projekční sekce firmy klienta. Ve střední části je velká jednací místnost se zázemím, navržená tak, aby mohla sloužit jak pro potřeby klienta, tak mohla být pronajata na jednorázové akce a prezentace. Jihovýchodní část objektu je oddělitelná část s kancelářemi se samostatným vstupem, která je samostatně pronajímatelná jako celek, či po jednotlivých kancelářích se společným zázemím.

Kancelářské prostory klienta, dle zadání zabírají celé 1. patro. Je navrženo vstupní foyer, které tvoří průhled domem mezi kopírovacím centrem a pronajímatelnou jednací místností, odkud je po schodech vstup do firemních kanceláří klienta v 1. patře. Do strany ulice je navržen výrazný reprezentační vstup spojený s „výlohou“ kopírovacího centra. Na straně areálu je vstup pro zaměstnance, návaznosti na parkovací kapacity v areálu.

Cílem návrhu je vytvořit atraktivní budovu v ulici. Je navrženo otevření přední části areálu, čímž se kancelářská budova posune vizuálně do ulice. Sadové úpravy, navržené v bezprostřední blízkosti budovy objekt provozově i významově vymezují v rámci areálu.

www.energis.cz

Energis

Maják v Libčicích nad Vltavou
Maják v Libčicích nad Vltavou
Maják v Libčicích nad Vltavou

Maják v Libčicích nad Vltavou

Návrh stavby, Veřejné prostory, Visualizace • 2008

„Město na řece – oživení Libčické náplavky“

Město Libčice nad Vltavou leží severozápadně od Prahy v hlubokém údolí řeky Vltavy, lemovaném výraznými skalními masivy.

Město na řece. Město, které bylo osídlené již od pravěku, má v současné době 3200 obyvatel. 19. století znamenalo velký rozvoj města, zásluhou železnice došlo k výraznějšímu rozvoji průmyslu následně i posílení charakteru města. Tento vývoj ale také postupně oslaboval roli řeky v životě města. Železnice rozdělila město na dvě části. Na město za tratí a před tratí. Za tratí se žije a před tratí se vyrábí. Průmyslová zóna u řeky znesnadnila běžný přístup k řece. V poslední době dochází k utlumení původní průmyslové výroby – skončila cihelna, pomalu skomírá i výroba v areálu „Šroubárny“. Z původního objemu výroby se dnes vyrábí sotva několik procent. Tyto průmyslové areály čekají na své nové funkce na své nové využití. Je jen otázkou času kdy tato změna nastane.

Cílem bylo přiblížit život města řece – oživit Libčickou náplavku, vytvořit novou sportovně rekreační a společenskou zónu určenou pro volnočasové a společenské aktivity a celkově zkultivovat tyto volné plochy, pokusit se město více přiblížit životu na řece - posílit roli řeky v životě města. Řešení tohoto severního cípu by se mohlo stát součástí širší koncepce rozvoje města. Být impulsem pro změnu v rámci nově vznikajících "brownfields" ( bývalá „šroubárna“, cihlena, nádraží ) v zóně mezi řekou a tratí. Připravit základ pro novou koncepci rozvoje města.

atelierhoffman.eu

Maják v Libčicích nad Vltavou